Qui som

Equip directiu

 • Directora: Maria José Debón
 • Cap d’estudis: Núria Calatayud
 • Secretari: Lluís Miquel Bennàssar

Consell de Centre

El Consell de Centre és l’òrgan consultiu del Centre.

Està constituït per:

 • Representants del professorat: Victòria Tubau, Victòria Currubí, Imma Llaneza, Beatriz Viol.
 • Representants dels estudiants: Francesc Vidal, Montserrat Armela, Rossend Abella, Eduard Bayer, Isabel Solasegalés
 • Representants del personal administratiu i serveis (PAS): Sara Codina
 • Representant de l’Ajuntament: Vanessa Sanz
 • Equip directiu: Núria Calatayud i Lluís Miquel Bennàssar

Equip de coordinació

Cada programa compta amb un coordinador-a (professor-a), que es responsabilitza de la dinàmica global del programa i del seu desenvolupament.

 • Coordinador d’Ensenyaments Inicials (Anglès, Català i Castellà): Lluís Miquel Benàssar
 • Coordinadora de Formació Instrumental i Bàsica (GES): Maria José Debón
 • Coordinadora de Competències per la societat de la informació (Informàtica):  Núria Calatayud

Tutories

Cada grup disposa d’un tutor/a (professor/a) per informar, assessorar i orientar sobre el seguiment i evolució de cada estudiant.

Professorat

Lluís Miquel Benàssar, Núria Calatayud, Maria José Debón, Victòria Currubí, Victòria Tubau, Imma llaneza, Bea Viol

Personal d’administració i de serveis (PAS)

 • Auxiliar administrativa: Sara Codina
 • Consergeria: Gregori Garín i Carlos Diaz