Formació instrumental

La finalitat de la Formació instrumental és iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura, el càlcul i la cultura general.

Farem 2 nivells de Formació instrumental, des dels nivells més inicials de lectura i escriptura fins el que es podria considerar com un grup de cultura General, en el que també hi haurà una introducció a la Informàtica.

L’horari és de tarda. Per a més concreció preguntar a l’Escola directament.