Llengua anglesa

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3. Podeu consultar els horaris aquí.

Nivell 1

Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 2

Curs anual de 140 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. Correspon al nivell A2.1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 3

Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. Correspon al nivell A2.2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Test your English

Click the link and do the online quiz.

 


Més informació sobre aquests estudis a la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament.