Competència digital. COMPETIC

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Oferim tots els nivells d’informàtica en horari de matí i de vespre. 
Podeu consultar els horaris aquí

 
COMPETIC inicial

Curs anual de 105 hores, una classe de tres hores a la setmana.

En aquest curs es recullen tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3. Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4. Tractament de la informació escrita.

 

COMPETIC 1

Curs anual de 105 hores, amb una classe de tres hores a la setmana.

COMPETIC 1 el poden cursar les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que n’acreditin els coneixements competencials bàsics.

En aquest curs es recullen les tres competències del nivell bàsic de l’ACTIC no recollides a COMPETIC inicial:

 • C1. Cultura, participació i civisme digital.
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6. Tractament de la informació numèrica.

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

 

COMPETIC 2

Curs anual de 140 hores, amb una classe de quatre hores a la setmana.

COMPETIC 2 el poden cursar les persones que han superat o acreditat les competències del curs COMPETIC 1.

En aquest curs es recullen les vuit competències del nivell mitjà de l’ACTIC:

 • C1. Cultura, participació i civisme digital.
 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3. Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4. Tractament de la informació escrita.
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6. Tractament de la informació numèrica.
 • C7. Tractament de les dades.
 • C8. Presentació de continguts.

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

 

COMPETIC 3

Curs anual de 105 hores, amb una classe de tres hores a la setmana.

COMPETIC 3 el poden cursar les persones que han superat prèviament el curs COMPETIC 2 o acreditar-lo mitjançant el certificat ACTIC del nivell mitjà.

En aquest curs es recullen tres de les cinc competències del nivell avançat de l’ACTIC:

 • C4. Tractament de la informació escrita.
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6. Tractament de la informació numèrica.
 • C7. Tractament de les dades.
 • C8. Presentació de continguts.

Al nostre centre oferim les tres competències C8, C5, i C4, per aquest ordre. El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC.

 


Més informació sobre els estudis d’informàtica a la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament.