Llengua catalana

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Oferim cursos de nivell 1 i 2 , en horari de tarda/vespre.

Nivell 1

Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 2

Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. Correspon al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Podeu consultar els horaris aquí

 


Més informació sobre aquests estudis a la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament.