NOVETATS DEL SEGUIMENT DEL CURS TELEMÀTIC

Benvolgut alumnat,
Primer de tot, dir-vos que desitgem que estigueu confinats i confinades a casa i tingueu salut per donar resposta a aquesta situació d’excepcionalitat.
En segon lloc, dir-vos que aquest document pretén explicar les actuacions que s’han pres des del claustre de professores del CFA Àgora de Salou, per donar resposta a la situació d’excepcionalitat de confinament que es viu actualment segons l’Estat d’alarma dictat pel Gobierno espanyol pel Coronavirus-19.
El funcionament normal del centre (hores d’obertura, classes presencials, servei de biblioteca, atenció al públic en general), com ja us vam informar en un document anterior, queda suspès fins a nou avís. Estem a l’expectativa de les ordres que es marquin des del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou.
Volem recordar-vos que si bé el funcionament normal del centre (hores d’obertura, classes presencials, servei de biblioteca, atenció al públic en general), com ja us vam informar en un document anterior, queda suspès fins a nou avís, seguim facilitant l’atenció educativa i els continguts necessaris per superar cadascun dels ensenyaments programats per aquest curs 2019-20 a través de la plataforma Classroom de Google.
També volem remarcar-vos que cal ser curosos i respectuosos amb els canals de comunicació i contacte que utilitzem actualment. Hem d’utilitzar-los exclusivament per temes relacionats amb els estudis.
Us recomanem que us impliqueu en totes les tasques encomanades per les professores durant el temps que duri el confinament ja que ara per ara és l’única via per poder seguir treballant els continguts que marquen els currículums dels diferents ensenyaments.
Donat que estem de vacances de Setmana Santa, les demandes que rebem durant aquesta setmana no s’atendran fins a la tornada de vacances, el 14 d’abril.
Tan bon punt tinguem notícies respecte la data de tornada al centre o d’altra informació relacionada amb la tornada a la normalitat del centre us ho farem saber. Fins a les hores insistim en la importància de treballar les activitats i les propostes encomandes per l’equip docent.
Pel que fa al grup de preparació a les proves d’accés a grau superior i atenent a la demanda que els alumnes van presentar a la tutora d’establir classes a través de videoconferència, el claustre de professores ha confeccionat un horari que es posarà en funcionament a partir del 14 d’abril, després de les vacances de Setmana Santa.
A banda d’aquestes classes telemàtiques, volem insistir que qualsevol alumne/a pot demanar una tutoria online per aclarir algun dubte que li pugui sorgir. L’hora de connexió s’acordarà en cada cas entre l’alumnat i el professorat implicat.

El claustre de professores

Ana, MaJosé, Miryam i Marta

______________________________________________________________________________________________________________________

Querido alumnado,
Antes que nada, deciros que deseamos que estéis confinados y confinadas en casa y tengáis salud para dar respuesta a esta situación de excepcionalidad.
En segundo lugar, deciros que este documento pretende explicar las actuaciones que se han llevado a cabo desde el centro, para dar respuesta a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se vive actualmente según el Estado de alarma dictado por el Gobierno español por el Coronavirus-19.
El funcionamiento normal del centro (horas de apertura, clases presenciales, servicio de biblioteca, atención al público en general), como ya os informamos en un documento anterior, queda suspendido hasta nuevo aviso. Estamos a la expectativa de las órdenes que se marquen desde el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Salou.
Queremos recordaros que si bien el funcionamiento normal del centro queda suspendido hasta nuevo aviso, seguimos facilitando la atención educativa y los contenidos necesarios para superar cada uno de las enseñanzas programadas por este curso 2019-20 a través de la plataforma Classroom de Google.
También queremos remarcaros que hay que ser respetuosos con los canales de comunicación y contacto que utilizamos actualmente. Tenemos que utilizarlos exclusivamente para temas relacionados con los estudios.
Os recomendamos que os impliquéis en todas las tareas encomendadas por las profesoras durante el tiempo que dure el confinamiento puesto que hoy por hoy es la única vía para poder seguir trabajando los contenidos que marcan los currículums de las diferentes enseñanzas.
Dado que estamos de vacaciones de Semana Santa, las demandas que recibimos durante esta semana se atenderán a la vuelta de vacaciones, el 14 de abril.
Cuando tengamos noticias de la fecha de vuelta a la normalidad del centro os lo haremos saber. Hasta entonces insistimos en la importancia de trabajar las actividades y las propuestas encargadas por las docentes.
En cuanto al grupo de preparación a las pruebas de acceso a grado superior y atendiendo a la demanda que los alumnos presentaron a la tutora para establecer clases a través de videoconferencia, el claustro de profesoras ha confeccionado un horario que se pondrá en funcionamiento a partir del 14 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa.
Además de estas clases telemáticas, queremos insistir en que cualquier alumno/a puede pedir una tutoría online para aclarar alguna duda que le pueda surgir. La hora de conexión se acordará en cada caso entre el alumnado y el profesorado implicado.

Claustro de profesoras

Ana, Miryam, MaJosé y Marta