Acollida

Es disposa de servei d’acollida municipal.  L’horari és el següent:
Matí: 7:30 – 8:30 h
Migdia: 12 – 13 h
Tarda: 16:30 – 18:00
TARIFES MENSUALS
General: 34 €                                                             Parcial: 18€
Segon germà: 30€                                                    Segon germà: 15€
Tercer germà i successius  25€                                 Tercer germà i successius: 13€
TARIFA PER UN DIA:
2, 5€
Per a més informació us podeu dirigir a l’ajuntament.