Història

L’actual escola pública de Vallmoll data dels anys 30 del segle passat, situada al bell mig de la

població, a la plaça Major i prop de l’ajuntament.

L’any 1931 es va fer el projecte de construcció de l’escola, el dia 9 de març de 1935 es va signar

l’acta de recepció provisional de l’edifici i la liquidació final es va fer el 20 de març de 1936.

En principi l’escola comptava amb dues parts separades entre elles, la part dels nens i la part

de les nenes, amb dues aules a cada banda.

Anteriorment Vallmoll havia comptat amb una escola religiosa de nenes que havia tancat l’any

1933 i l’escola nacional.

El curs 1991/1992 l’escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll va formar part de la ZER Francolí

juntament amb les escoles de Picamoixons, el Milà, la Masó i Els Garidells. El curs 2008/2009

va ser el darrer en que l’escola de Vallmoll va formar part de la ZER Francolí.

Actualment l’escola Mare de Déu del Roser és una escola d’una línia sencera amb tres cursos

d’educació infantil i sis cursos d’educació primària amb un total de 140 alumnes. Disposa del

mateix edifici, dos mòduls prefabricats i un espai cedit per l’ajuntament (espai ludoteca).