Oferta educativa

Actualment, l’escola és d’una línia. Tenim 3 grups d’educació infantil i 6 d’educació primària.

La matrícula pel curs 2018/19 ha estat:

P3 15
P40 12
P5 13
1r CI 14
2n CI 20
1r CM 13
2n CM 12
1r CS 7
2n CS 19