Horari

HORARI:

MATÍ: 8:30 – 12:00 h

TARDA: 15:00 – 16:30 h

L’horari lectiu del centre és de 8:30 a 12,00 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 8:30 a 12:30h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.