PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA LA ROCA

PLA OBERTURA DE CENTRE.

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies.

Annex 2: Pla de neteja i desinfecció.

Annex 3: Procediment per al canvi de bolquer.

Annex 4: Llista comprovació obertura de centres.

Annex 5: Recomanacions per als períodes d’acollida a l’educació infantil.

Annex 6: Recomanacions per a les activitats extraescolars.

ALTRES DOCUMENTS: