Pagament curs escolar

IMPORT DE LA QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES

El material que subministra l’escola i les sortides que es fan es cobreixen amb la quota anual que paguen les famílies pels seus fills i filles a l’escola.

Educació Infantil i Cicle Inicial 200 €/curs
Cicle mitjà i Cicle Superior 180 €/curs

El pagament es pot fer sencer durant el mes de setembre, però si el voleu fraccionar, es pot pagar en tres quotes trimestrals en els següents terminis:

Fins al 30 de setembre de 2020 De l’1 al 10 de gener de 2021 De l’1 al 10 d’Abril de 2021
Educació Infantil i Cicle Inicial 70€* 70€ 60€
Cicle Mitjà i Cicle Superior 60€* 60€ 60€

* En cas que hagueu pagat la quota sencera del curs 2019/2020 la quota del 1r trimestre quedarà abonada.

 

L’Ingrés s’ha de fer al següent número de compte de La Caixa:

ES07  2100  0874   49  02  00015201

Ordenant: Nom del nen/a i curs

Concepte: Nom del nen/a i curs

**IMPORTANT** No posar el nom del pare/mare/tutor legal ja que d’aquesta manera no es pot identificar qui ha fet el pagament del curs.