Salut

En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre un medicament durant l’horari lectiu, ens heu de portar la recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. També haureu de signar l’autorització corresponent on s’autoritza al personal del centre educatiu a administrar al vostre fill o filla la medicació prescrita.

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS