Dividim

D’una forma manipulativa i per equips, comencem a posar en marxa diferents estratègies per dividir.