Escola Verda

És un projecte vigent des del curs 2001-02. Volem promoure la participació de tot l’alumnat de l’escola en la gestió de qüestions ambientals, entorn natural i utilitzar els nostres recursos d’una manera eficaç per evitar la degradació del medi. Tenim una comissió que vetlla per promoure els bons hàbits ambientals.

Les activitats que portem a terme són les següents :

  • Concienciació
  • Parlament Verd.
  • Hort escolar.
  • Reciclatge i reducció de residus.
  • Reciclatge de llibres de text.
  • Xerrades i tallers.
  • Sortides a l’entorn.
  • El galliner
  • Hotel d’insectes