Llegim per aprendre

Des de la biblioteca i les aules impulsem un seguit d’activitats amb el que pretenem despertar interès per a la lectura i la imaginació. Les actuacions que portarem a terme al llarg del curs són les següents:

 • Treballar un autor/a del món de la literatura.
 • Sessions de biblioteca  amb la presentació d’un llibre o l’explicació d’un conte, fer préstec i llegir lliurament.
 • Obertura de la biblioteca un dia a l’hora del pati.
 • Parelles de ContaContes.
 • Apadrinament lector. 
 • Itinerari Poètic
 • Alliberament de llibres.
 • Treballar biografies de dones importants.
 • Regalem poemes.
 • Pla lector, 20 minuts de lectura diària. 
 • Lectura de dos llibres de ficció per curs.
 • Participar en el programa els autors a les aules.
 • “Contes en família” per Sant Jordi.
 • “Fira de contes”.