Equip docent

Tutors/es:   

P3: Míriam Planas

P4: Mercè Jiménez

P5: Laura Cítores

1r: Àngela Bussé

2n: Bet Bonany

3r: Imma Sabench

4rt: Jordi Barniol

5è: Dolors Blanch

6è: Anna Falgàs

Especialistes:

Anglès P5-CI: Ona Marquès

EE-Suport EI: Montse Clar

Música: Rosa Maria Oliveras

Anglès CM-CS: Titon Besalú

Educació especial: Àgueda Martí

Educació Física : Josep Camps

Religió: Dolors Reverter.

Equip directiu (perfil professional)

Director: Josep Camps Sagué

Cap d’Estudis: Montse Clar Ballesteros.

Secretària: Àngela Bussé Carreras.

Personal PAS:

Josep Maria Oliver