Consell escolar

 

El Consell Escolar de l’escola Les Moreres està format per les següents persones:

President:          Josep Camps.

Cap d’estudis:    Montse Clar.

Secretària:         Àngela Bussé.

Sector mestres:  Anna Falgàs, Rosa M. Oliveras, Titon Besalú, Bet Bonany i Alfred Geladó.

Sector famílies:    Sandra Bosch, Sandra Vidal, Núria Blesa i Eva Mascarell.

Representant AMPA:            Mariona Cubarsí.

Representant PAS:               Josep M. Oliver.

Representant Ajuntament:    Rosa M. Vilà.