Col·laborem anualment amb la Policia Local en diverses activitats que tenen l’objectiu de promoure comportaments i actituds responsables i adquirir coneixements sobre la vía pública i la seguretat vial. L’educació vial sensibiliza respecte als comportaments que fomenten la convivència, la tolerància i la solidaridat.

Les activitats poden durar diverses sessions. Les previstes durant aquest curs són:

P4 Policia amiga Primer contacte per conèixer el rol de la policia.
1r Mou-te pel carrer amb responsabilitat CI Indentificació dels conceptes de seguretat i perill. Adquisició d’hàbits per a la mobilita segura.
3r Mou-te pel carrer amb responsabilitat CM
Amb bicicleta per la ciutat Identificació de la bicicleta com a vehicle, interiorització de les normes de circulació i adquisició d’actituds responsables per la pròpia seguretat. Foment de la convivència entre vianants, bicicletes i altres vehicles.
Caravana de l’educació viària. Circuit de Karts Promoció de comportaments i actituds cíviques i responsables en relació amb el trànsit. Conducció d’un kart elèctric en un circuit. (En col·laboració amb la fundació MAPFRE i la Federació Catalana d’Automobilisme.