Material escolar

A la nostra escola el material està socialitzat. Això vol dir que:

 • El material d’ús comú és de totes i tots i que entre tots i totes el mantenim.
 • Els alumnes no han de portar cap tipus de material de casa, tret d’aquell que els/les mestres puguin demanar de forma puntual.

Considerem material col·lectiu tot el material fungible d’ús escolar que compartim a l’escola. També són material col·lectiu les eines no fungibles de forma immediata, però que necessiten ésser reposades al llarg de temps per desgast d’ús.

El material socialitzat s’adquireix des del propi centre. Aquest sistema de socialització dels costos pretén:

 • Que tots els alumnes, i des del primer dia, tinguin el material necessari per a desenvolupar les diferents pràctiques i activitats d’aprenentatge.
 • Evitar que el material que utilitzen els alumnes sigui motiu de diferències socials pel que fa referència a la qualitat i quantitat.
 • Tanmateix es pretén estalviar costos innecessaris i temps de dedicació i preocupacions de les famílies.

 

MATERIALS D’AULA

 

Les aules ordinàries tenen una dotació d’aula de base de material col·lectiu, per a dur a terme la tasca docent amb l’alumnat. Aquests materials són d’ús compartit per a tothom, tret dels que es troben a l’estoig que porta l’alumnat de 4t a 6è, que són d’ús individual. Des del centre recomanem que l’estoig contingui: llapis, goma, maquineta, bolígrafs (dos colors).

La reposició del material col·lectiu dins l’aula correspon a la tutora, que és la persona que en porta el control. A les aules d’especialitat correspondrà al professorat respectiu.

Exemples de materials que fem servir habitualment a l’aula són (depèn de cada nivell):

 • Diferents tipus de papers que els/les alumnes fan servir habitualment en funció del cicle en que es troben: Din-A4 blanc, pauta Montessori, cartolines de totes mides, quadrícula, dues ratlles, fulls de dibuix, fulls de colors…
 • Materials i eines diversos, també en funció de les necessitats i ús del cicles respectius: Llapis, goma, bolígrafs, maquinetes, retoladors, coles, tisores, plastidecors, folders, arxivadors d’anelles, colors de fusta, retoladors, ceres, llana, punxons, pelfes, safates, compassos, escaires, cartabons, regles, calculadores…
 • Materials i eines d’ús no habitual al centre per a realització de treballs puntuals: vernís, paper d’alumini, colorants alimentaris, feltre, retoladors especials, tisores de talls inusuals, paper d’empaperar, plàstic de boles, foam, escuradents de colors, trepants amb formes, netejapipes brillants, lluentons, esponges amb formes i textures diverses, paper assecant, serrells, ràfia, plomes, goma, corrons, corda, cintes…
 • Altres materials d’aula: jocs de taula, joc simbòlic (nines, cuinetes), trencaclosques, materials per a tallers i per als grups interactius…
 • Material manipulatiu d’Innovamat

 

ALTRES CONCEPTES DE MATERIAL I ELEMENTS FUNGIBLES

 

 • Agenda escolar anual (de 3r a 6è)
 • USB de l’escola amb el recull fotogràfic del curs (P3 i 6è)
 • Orla de grup al final de l’etapa (P5 i 6è), detalls de final de trimestre o de curs a les aules (flors, gelat, pica-pica…).
 • Aplicacions de les tauletes, fundes dels dispositius, protectors…
 • Elements de robòtica educativa i recanvi de peces.
 • Bombetes dels projectors i manteniment dels equipaments informàtics (cables, petites reparacions…).
 • Material higiènic (sabó, paper de mans i WC)
 • Materials i jocs de pati.
 • Elements necessaris per a la pràctica instrumental: broquets/canyes… i instruments
 • Material esportiu: pilotes de tennis, pilotes toves d’aula, pilotes de volei, bàsquet,  volants, raquetes, dorsals, material de psicomotricitat…
 • Elements senyalitzadors i prevenció de riscos infantils: protectors de dits portes, senyalització, renovació de pissarres, etc.

 

QUOTA DE MATERIAL

 

Les famílies paguen una quota de material per cada fill/a matriculat al centre. La quota es fixa al Consell Escolar de l’escola al final de cada curs escolar per al curs següent.

Les quotes de material escolar aprovades en Consell Escolar són les següents:

P3, P4 i P5 65€ / curs
1r i 2n 60€ / curs
3r, 4t, 5è i 6è 55€ / curs

L’alumnat que arriba nou a l’escola durant el curs paga la quota de material proporcional als trimestres que queden per finalitzar el curs.

Quan es dugui a terme la matriculació de nou alumnat al centre, es farà conèixer a les famílies el funcionament del material socialitzat i se’ls cobrarà la quota de material del primer any.

A les famílies dels alumnes ja matriculats a l’escola se’ls donarà al juny el full amb la informació de pagament de la quota de material, per a que puguin fer el tràmit directament al banc mitjançant codi de barres.

Des del centre es donaran les màximes facilitats a les famílies per a que puguin pagar la quota de material, aplaçant en diversos terminis el pagament en cas de dificultats econòmiques o quan hi hagi diversos fills/es al centre. En aquests casos, les famílies han de comunicar-ho a secretaria quan rebin el codi de barres per fer el pagament.  El termini màxim per fer el pagament de les quotes de materials en terminis és el mes de gener, que és quan es fa la liquidació d’un pressupost i proposta del nou.

Al despatx de direcció es pot trobar el document “Material Escolar”, consensuat al Consell Escolar i a disposició de les famílies. En ell es contempla tota la informació prèvia, així com el recull normatiu vigent i les actuacions en cas d’incompliment. Així mateix, des de secretaria es porta un control estricte del pressupost del centre, així com l’arxiu de tota la documentació que acredita el correcte seguiment del pressupost. Cada any es realitza la liquidació del pressupost, que s’explica al Consell Escolar i posteriorment és validada pels Serveis Territorials del Baix Llobregat.