En un món ràpidament canviant, on internet satisfà moltes de les necessitats informatives, de coneixement o de comunicació del nosre alumnat, trobem que és molt important sensibilitzar als joves en els riscos i vulnerabilitats que corren dins de la xarxa.

Amb aquest objectiu oferim al nostre alumnat de cicle superior un taller en col·laboració als Mossos d’Esquadra. Els seus objectius principals són:

  • Identificar situacions de risc i aprendre bones pràctiques.
  • Visulaitzar situacions que generin debat i ajudin a despertar un sentit crític.

La trobada a l’aula amb Mossos d’Esquadra permet a l’alumnat posar en practica els coneixements i valors que ha adquirit al llarg de la primària pel que fa a xarxes socials, e-mails, xats i el món on-line en general.

Trobareu més informació a internetsegura.cat