Som centre STEAMCat!

Famílies, l’escola ha estat seleccionada junt amb 118 centres per participar en el Programa STEAMcat durant el període 2021-2024 amb el projecte VD Maresme STEAM, mitjançant RESOLUCIÓ EDU/331/2021, de 9 de febrer.

El programa d’innovació pedagògica STEAMcat consisteix en l’acompanyament dels centres mitjançant l’assessorament, la creació de la Comunitat STEAMcat, les formacions i els recursos. Aprofitant el lideratge distribuït del centre, les metodologies, perspectives i tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social de la ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis post obligatoris STEM per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar impuls al desenvolupament de les competències professionals dels docents i l’aplicació de metodologies que promoguin una millora de la comprensió del món digital, així com adaptar l’avaluació dels aprenentatges competencials per aconseguir una nova perspectiva formadora i promoure tant el pensament crític dels alumnes com la creació d’aliances entre el món educatiu i els agents de l’àmbit cientificotecnològic.