Normativa extraescolars

Les activitats extraescolars són oferides per diferents talleristes escollides per la comissió d’extraescolars de l’AFI segons la demanda que hi ha per part de les famílies.

L’AFI posa a la vostra disposició el correu electrònic: afi@escolaorrius.cat per resoldre dubtes i solucionar possibles incidències. També us oferim el contacte dels diferents monitors/es per si teniu dubtes d’una activitat concreta.

1. Inscripcions

Les inscripcions s’hauran de fer arribar exclusivament via formulari web.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció d’aquestes, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa activitat. Els nens i nenes que es quedin sense plaça, es mantindran en llista d’espera. En cas de baixa, es comunicaran per ordre d’inscripció.

El període per fer les inscripcions és del dia 4 al 13 de setembre.

El dia 16 us informarem de com queden els grups i de com fer el pagament de l’activitat.

2. Pagaments

RECORDEU que per a fer qualsevol activitat hi ha dos preus, pels socis/es de l’AFI el preu que surt a la graella, i els no socis se li ha de sumar 5€ per activitat i mes. La quota de l’AFi ha d’estar pagada abans de 23 de setembre per tenir la bonificació. Els pagaments de les extraescolars es realitzaran sempre l’última setmana del mes anterior. Així es començarà el primer pagament del dia 23 al 27 de setembre.

L’activitat s’inicia el 30 de setembre . Les activitats extraescolars que oferim només començaran amb un mínim d’alumnes, diferent segons l’activitat.

Impagaments

El no pagament d’una quota comportarà la baixa del nen o nena de l’activitat.

3. Altes i baixes

Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet.

Les baixes d’activitats seran efectives el següent mes de la notificació i s’han d’informar abans del dia 20 de cada mes, si no es cobrarà el mes sencer.

4. Sistema de recollida dels nens/es

En acabar la jornada escolar a les 16:00h els/les talleristes recolliran els alumnes a l’escola, els donaran el berenar que portaran de casa i, els que calgui es desplaçaran fins al lloc de l’activitat. Les famílies haureu de recollir els nens i nenes al lloc de l’activitat que veureu a la graella. Tot i això, aquesta dinàmica queda oberta a possibles modificacions segons la necessitat de l’activitat. Els nens i nenes que marxin sols a casa, hauran de presentar l’autorització als monitors/es.