NOFC

Versió actual de les Normes d’Organització Funcionament de Centre (NOFC) aprovades en Consell Escolar el 5 de febrer del 2020.

NOFC (V.2020)