Serveis

Els serveis escolars son gestionats per l’Afi en col·laboració amb la direcció de l’escola.

  • el menjador escolar
  • l’acollida de matí i tarda
  • les activitats extraescolars
  • el casal d’estiu