Quotes de material i activitats complementàries

                                                                                                QUOTES  20-21
Dates 10/07/2020  10/09/2020 10/02/2021 Juny
  ESCOLA

Material i sortides del 1r trimestre

(teatre, tallers, piscina…)

AMPA

Quota de l’AMPA per família (47€)

+ Llibres i roda de llibres als cursos de Primària

ESCOLA*

Sortides del 2n i 3r trimestre

(colònies, teatre, tallers, piscina…)

ESCOLA I AMPA

Regularització

Es descomptaran o s’abonaran les regularitzacions i també els % d’ajuts a l’escolarització en el rebut del curs següent.

P3 160€ Quota de l’AMPA +30€ 0€ Personalitzada per cada alume/a
P4 160€ Quota de l’AMPA +30€ 40€* Personalitzada per cada alume/a
P5 160€ Quota de l’AMPA +30€ 40€* Personalitzada per cada alume/a
1r 120€ Quota de l’AMPA + 93€ 50€* Personalitzada per cada alume/a
2n 120€ Quota de l’AMPA + 104€ 50€* Personalitzada per cada alume/a
3r 130€ Quota de l’AMPA + 73€ 60€* Personalitzada per cada alume/a
4t 130€ Quota de l’AMPA + 73€ 60€* Personalitzada per cada alume/a
140€ Quota de l’AMPA + 79€ 60€* Personalitzada per cada alume/a
150€ Quota de l’AMPA + 79€ 80€* Personalitzada per cada alume/a

 

*Aquest curs, i degut a la situació actual de pandèmia, es substitueixen les colònies per una altra sortida. A conseqüència, la segona quota de l’escola del 10/02/2021, quedarà reduïda en 50€ menys.