INFOGRAFIA ACTUACIÓ COVID PROVISIONAL JUNY

COM SERÀ EL NOU CURS 20-21?

 

És per a nosaltres primordial mantenir l’essència del nostre projecte d’Escola Dovella i seguir avançant en el camí tot construint un aprenentatge que acompanyi a l’infant en el seu creixement personal.

Tanmateix aquest curs ens caldrà repensar espais, organitzacions, activitats molt arrelades al nostre Projecte i que potser no es podran dur a terme de la manera habitual.

L’ensenyament serà presencial sempre que la situació sanitària ho permeti.

GRUPS ESTABLES

Tots els nens i nenes de l’Escola Dovella podreu compartir l’aula amb els vostres companys i companyes de grup i amb la vostra mestra.

 

 

MASCARETES

Dins el propi grup de convivència no caldrà que porteu la mascareta i tampoc la mestra de referència.

Sempre haureu de fer ús de la mascareta en les entrades i sortides del centre, en els desplaçaments fora de l’aula i així com en aquells moments que ho requereixi alguna situació puntual.

Tot el personal docent i no docent haurà de dur la mascareta sempre que no pugui garantir la distància de seguretat de metre i mig tant a dins de l’aula com de l’escola.

 

RENTAT DE MANS

Durant tot el dia serà important que tothom es renti les mans moltes vegades.

En quins moments?

 • A l’arribada i a la sortida de l’escola
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després del pati i de les diferents activitats organitzades.

Com?

 • Amb gel hidroalcohòlic o sabó de mans. L’eixugat de mans serà amb papers d’un sol ús.

 

DISTANCIAMENT FÍSIC

 

Dins el propi grup de convivència no caldrà que mantingueu el distanciament físic entre els companys i companyes, com tampoc amb la mestra referent del vostre grup estable.

 

VENTILACIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA

L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre.

Cal, encara conèixer els responsables d’aquesta desinfecció.

 

 

 

GESTIÓ DE CASOS

Si un infant o un treballador del centre presenteu símptomes compatibles amb el COVID-19 o heu estat en contacte amb algú que els presenti no podreu assistir al centre.

En cas de sospita que un alumne o alumna presenti símptomes de covid-19 activarem el protocol establert:

 

 

 • Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. El centre reservarà un espai ventilat i acondicionat per aquests casos.
 • S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 • S’ha de prendre la temperatura.
 • S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 • Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.
 • Si presenta símptomes de gravetat s’haurà de trucar al 061.

 

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants.

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Durant les primeres setmanes realitzarem activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs, abordarem i prioritzarem l’acollida emocional conseqüència de la situació viscuda pel confinament, així com l’avaluació de l’estat d’aprenentatge de cada nen o nena.

ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 10 minuts, tenint en compte els 3 accessos de l’escola:

 • La porta del carrer Muntanya (davant del quiosc) per les Enxanetes.
 • La porta del carrer Mallorca pels cursos de P4 fins a 2n (diferenciarem dos accessos per tal de facilitar i agilitzar les entrades i sortides).
 • La porta del carrer Puigmadrona pels alumnes de 3r a 6è.

En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, mantindran la distància de seguretat i portaran la mascareta fins a la seva aula.

Les famílies o acompanyants dels infants només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

 

SORTIDES i COLÒNIES

Sempre que la situació sanitària ho permeti, es realitzaran sortides i colònies en la línia que s’ha fet fins ara, respectant les mesures requerides del Departament de Salut i en contínua revisió del moment en què es trobi la pandèmia.

SIGUI QUINA SIGUI LA SITUACIÓ QUE ENS TROBEM AL SETEMBRE, LES GANES DE VEURE’NS I TORNAR A CAMINAR PLEGATS SERAN IMMENSES.

US DESITGEM UN MOLT BON ESTIU I MOOOOOOLTA SALUT PER A TOTES I TOTS.

CUIDE-VOS MOLT, CARREGUEU LES BATERIES I US ESPEREM AMB EL SOMRIURE ALS ULLS.

 

TOT L’EQUIP DE MESTRES US DESITJA UN FELIÇ ESTIU