REOBRIM. PROPOSTA VOLUNTÀRIA EN FASE 2 DE DESESCALADA.

EDUCACIÓ INFANTIL

 •  Activitat d’acció tutorial. Petits grups fixes en ràtios de 8 alumnes en intervals d’1 h 15min.

      Dies:        P3 16.6.20,    P4 19.6.20,     P5 17.6.20

 • Confirmarem hora exacta d’entrada de cada alumne.
 • 2 mestres per grup, vetlladores i TEI a P3.
 • Retorn de materials socialitzats (si s’escau) i pertinences personals, feines…

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Activitat d’acció tutorial. Petits grups fixes en ràtios de 12-13 alumnes en intervals d’1h 30min.   1r 15.6.20    2n 16.6.20    3r 16.6.20      4t 15.6.20     17.6.20
 • Confirmarem hora exacta d’entrada de cada alumne.
 • 2 mestres per grup i vetlladores.
 • Retorn de materials socialitzats (si s’escau) i pertinences personals, feines…
SISÈ        

 • Rebuda en dos dies per activitats diferenciades.
 • 1r dia 18.6.20 activitat d’acció tutorial Petits grups fixes en ràtios de 12-13 alumnes en intervals d’1h 30min. Indicarem horari exacte de cada grup.
 • 2n dia 19.6.20 activitat de comiat.  Dos grups en ràtios de 12-13 que es reuniran en un espai  on tots seran visibles entre ells però mantenint la separació de grups.
 • Es notificarà un dia d’atenció a famílies.
 • Retorn de materials socialitzats (si s’escau) i pertinences personals, feines…
 

ESCOLA

 • Tancament del curs 2019-2020 amb tots els grups, en cap cas es farà docència.
 • Assignació d’un espai aula per a cada grup prèvia desinfecció i ventilació.
 • No s’obrirà el pati com a espai de joc.
 • No hi haurà servei de menjador, acollida o extraescolars.
 • L’entrada a l’escola es farà de manera esglaonada cada 15minuts per diferents portes (Mallorca i Puigmadrona)i escales (petita i gran).
 • Només hi haurà un màxim de dos grups a la mateixa planta en els diferents torns.
 • A nivell lectiu el curs acaba el 19 de juny telemàticament.
 • Caldrà emplenar i signar degudament la Declaració Responsable de cada alumne i lliurar-la a les respectives tutores per tal que els alumnes puguin entrar al centre.
 • No podem garantir la presència de tot l’equip docent (mestres vulnerables, conciliació familiar…).
 • Cada grup tindrà un horari d’entrada i de sortida i les tutores notificaran l’horari de cada alumne.
MESURES

 • Posarem mesures d’higiene de mans i distanciament de 2 metres.
 • Prendre la temperatura abans d’entrar, amb temperatura superior a 37 graus no es pot assistir al centre.
 • Cal informar de qualsevol cas de covid 19 en el nostre entorn familiar.
 • Tot l’alumnat de Primària haurà d’assistir amb mascareta.
 • Les persones adultes no podran accedir a l’interior del centre si no tenen cita.
 • Han de venir esmorzats i amb ampolla d’aigua d’ús personal.
 • Evitarem l’aglomeració de persones tant a dins com fora del centre.

 

PLA D’OBERTURA ESCOLA DOVELLA EN FASE 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Descarregueu l’arxiu aquí

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE PRIMÀRIA

Descarregueu l’arxiu aquí