Assemblea

Projecte Assemblea

L’ASSEMBLEA A L’ESCOLA

 

CURSOS QUE INTERACTUEN

P3, P4 i P5 i 1r, 2n i 3r, 4t, 5è i 6è.

 

OBJECTIUS

Generals:

– Detectar situacions positives i negatives que es viuen a l’escola.

– Resoldre conjuntament els conflictes de l’escola de manera assertiva.

Alumnes emissors:

– Acordar a nivell d’aula els temes a tractar a l’assemblea general.

– Escriure les situacions positives i negatives de l’escola a la llibreta d’assemblea d’aula.

– Exposar oralment les situacions d’escola treballades anteriorment  a l’assemblea d’aula.

– Transmetre oralment els acords de l’assemblea a la pròpia aula.

Alumnes receptors:

– Acordar a nivell d’aula els temes a tractar a l’assemblea general.

– Escoltar atentament el discurs que presenten els companys/es a l’assemblea.

– Reconèixer els elements lingüístics, a nivell oral, dels diferents moments de l’assemblea: Benvinguts a l’assemblea, sense cap més assumpte a tractar es conclou l’assemblea …

 

TIPOLOGIA TEXTUAL

Text expositiu i argumentatiu.

 

AGRUPAMENT

Assemblea d’aula: tot el grup classe i el tutor/a

Assemblea general:

 • P3, P4 i P5, més un representant de cada classe d’Ed. Primària, tutores i equip directiu.
 • 1r, 2n i 3r, més un representant de cada classe d’Ed. Infantil i de 4t, 5è i 6è, tutores i equip directiu.

Assemblea de representants: dos representants de cada classe d’educació infantil i primària, tres representants de pares/mares i equip directiu.

 

DURADA APROXIMADA

– Assemblea d’aula: 45 minuts aproximadament.

– Assemblea general: 60 minuts aproximadament.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT

 • Assemblea d’aula: cada grup a la seva aula.
 • Assemblea general (infantil, 1r, 2n i 3r, 4t, 5è i 6è i representants): aula polivalent.

 

MATERIAL

 • Martell d’acordió de joguina
 • Llibretes d’aula
 • Llibreta d’actes
 • Mural d’acords d’assemblea
 • Elements motivadors per dinamitzar la vida del centre (castanyera, Carnestoltes, Vella Quaresma, “shows mestres”)

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’assemblea consta de tres activitats: l’assemblea d’aula, la general i la de representants.

En l’assembla d’aula els alumnes es reuneixen a la catifa tot fent una rotllana (de P3 a 2n) i una rotllana de cadires (de 3r a 6è). Tot seguit el mestre o la mestra inicia l’assemblea tot demanant en els/les alumnes/es si han observat alguna cosa positiva o negativa que hagi passat a l’escola durant la  setmana. Per tant, els/les nens/es de manera ordenada expliquen en els/les seus/ves companys/es el que creuen que es positiu i/o negatiu per l’escola i que és necessari que sàpiguen tots els/les nens/es de l’escola. Després es decideix conjuntament els temes que es consideren prioritaris i s’anoten a la llibreta d’aula. Finalment el/la mestre/a conclou l’assemblea.

 

L’assemblea general es realitza un cop al mes dies ja que s’alterna l’assemblea d’infantil, la de 1r, 2n i 3r de primària, la de 4t, 5è i 6è i la de representants. Aquesta situació es dóna per manca d’espai a l’escola. En cas de disposar de grans espais seria conjunta amb tota l’escola.

En l’assemblea general es donen diferents moments, que són:

 • L’entrada, on els alumnes s’asseuen de forma ordenada i organitzada.

 

 • L’inici de l’assemblea, on la directora dóna la benvinguda dels alumnes i recorda les normes de convivència dins l’assemblea. Es presenten els representants. Tot seguit, la secretària llegeix l’acta de l’assemblea anterior (els acords presos a la darrera assemblea). En aquest moment, els i les mestres escenifiquen algun dels temes que es tractaran ( presentació festes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Setmana Cultural, setmana verda, projectes d’emprenedoria …).

 

 • El desenvolupament, on els representants d’aula, de manera ordenada i organitzada, llegeixen o exposen els temes parlats a la seva aula. Tot seguit i de manera conjunta es busquen solucions per les situacions problemàtiques o es reforcen les positives.

Mentrestant, la secretària va anotant el que es va dient a l’assemblea.

 • El final: hi ha un torn obert de paraula, conduït per la directora, per tal que els alumnes puguin aportar opinions o informacions diverses.

També hi ha un/a mestre/a que s’encarrega d’anotar en un plafó els acords presos i que impliquen en els alumnes.

 • La sortida: La directora conclou l’assemblea i tot seguit els alumnes van sortint de l’aula ordenadament.

 

 

COMPONENTS DE LA LLENGUA ORAL QUE ES TREBALLEN

Lingüístics:

 • Demostració de competència lingüístics de tipus formal a partir del guió escrit, fet a l’assemblea d’aula.
 • Claredat en l’exposició oral des del punt de vista sintàctic.
 • Ús del lèxic adequat per argumentar les idees.
 • Ús correcte dels sons diferencials del català.

 

 

 

Sociolingüístics:

 • Hàbit d’escoltar: actitud de posar-hi interès.
 • Atenció als aspectes formals relacionats amb la presentació de l’emissor, la distribució dels receptors en l’espai i la distribució dels torns d’intervenció.

 

Discursius:

 • Elaboració d’un guió escrit durant l’assemblea d’aula que ajudi a construir el text oral.
 • Ús d’organitzadors del discurs (marcadors i connectors) que lliguin les diferents parts del text.
 • Utilització d’exemples com a estratègia que afavoreixi la comprensió del tema.

 

Estratègics:

 • Ús de suports visuals (il·lustracions, projeccions, etc.). Intensitat de la veu en relació amb l’espai.
 • Ús de connectors que ajuden a buscar les noves idees que es volen exposar.
 • Llenguatge no verbal: el gest i la mirada.
 • Pauses, silencis, cançons i balls com a estratègies per a captar l’atenció.

 

Culturals:

 • Coneixement dels fets viscuts a l’escola (conflictes, situacions positives, necessitats, festes i tradicions culturals.
 • Coneixement del funcionament de l’assemblea.
 • Explicació per part dels representats d’aula del que s’ha dit a l’assemblea general.

 

AVALUACIÓ

L’avaluació és continuada i es fa a través de l’observació directa dels mestres vers les actuacions dels nens/es tant a l’assemblea general com a la d’aula. Es valora l’actitud, la participació, l’expressió oral i el raonament a l’hora de trobar solucions als problemes de l’escola.

Per exemple: Una de les problemàtiques que van observar els nens/es de l’escola es trobava en les rodes del pati. Observaven que les rodes quedaven totes disperses per la pista. La solució que van trobar va ser fer un cartell de “p” de pàrquing per tal que tots i totes coneguessin el lloc d’endreça de les rodes. Després d’haver posat el cartell els alumnes van contemplar que la solució aplicada va funcionar i ho van transmetre a l’assemblea general. Per tant, mitjançant aquesta última aportació podem observar que pels nens/es l’assemblea és significativa pels nostres alumnes.

 

Si amb les fotos no en feu prou, tenim algun video on podeu veure el desenvolupament d’una de les assembles. Parlem, debatem, ens comuniquem!

ASSEMBLEA PART 1                                        ASSEMBLEA PART 2