Diari de l’hort – Compostador

Per començar vàrem treure branques  i les vam apilonar en un piló.

Vàrem agafar 2 palets  i  els vam  posar amb paral·lel al costat de la paret.

Després vam lligar  els  palets  amb  filferro  a la xarxa de ferro.

Vam agafar 3 pals de 2 metres i els vam clavar als palets.

I per acabar vam remoure la terra del compostador.