ROBÒTICA

Aquest curs 2018-19 hem engegat al 100% el projecte de robòtica amb la col·laboració de l’AMPA. Totes les classes compten amb diferents robots adequant-se en complexitat a les seves edats.

A partir de tercer també compten amb tablets que complementen el projecte.

Aquest projecte té l’objectiu de reforçar i ajudar a consolidar els diferents continguts curriculars de manera transversal.

A més de treballar aspectes bàsics de programació també ho fan de la resta d’àrees: llengua, matemàtiques