Projecte GEP (Anglès)

Projecte GEP (Generació Plurilingüe, ANGLÈS).

És un nou projecte que iniciem a l’escola aquest curs 2017-18.

És un programa del Departament d’Ensenyament  de desplegament del Marc per al plurilingüisme que té com a finalitat augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat

El seu objectiu principal és aprendre llengües estrangeres (anglès) a través d’altres matèries. Ajudarà a desenvolupar competències clau per al S.XXI (bàsiques, del pensament, personals) fomentant el treball cooperatiu a través de projectes que els permeti adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom.

*Amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, aquest projecte no es podrà dur a terme durant el curs 2020-2021. Amb la formació de nous grups per tal de reduir el nombre d’alumnat a les aules, les docents especialistes encarregades de realizar el projecte, aquest curs són tutores.