Consell Escolar

És l’òrgan suprem de govern del Centre, que canalitza i regula la participació i la intervenció de tots el membres del col·lectiu escolar ( pares, Ajuntament, personal d’administració i serveis i professorat) en el control i gestió de l’escola.