Membres

Francisco Javier Moro President (director del centre)
Inmaculada López Cap d’estudis
Francesc Travé Secretari (secretari del centre)
Laura Álvarez Representant sector mestres
Irene Martí Representant sector mestres
Montserrat Bello Representant sector mestres
Mª Teresa Martínez Representant sector mestres
Mónica Pollina Representant sector mestres
Zulema Villalba Representant sector mestres
Mercedes Garrote Representant sector famílies
Aurora Chamorro Representant sector famílies
Alicia Salas Representant sector famílies
Mariama Cham Representant sector famílies
Laura Corbo Representant sector famílies
Pere Garcia Representant sector ajuntament
Rafael Arco Representant sector personal no docent
Raquel Rosales Representant sector AMPA