Apadrinament Lector

Des de fa ja uns quants cursos, per tal de dinamitzar l’aprenentatge de la lectura realitzem l’activitat de l’apadrinament lector. Es tracta d’una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de cicle superior que fan de padrins de lectura i alumnes de cicle inicial de primària que fan de fillols. Els padrins adquireixen el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol: els ajuden a aprendre a llegir, els corregeixen i els motiven per tal d’encomanar-los el gust per la lectura. A més a més, un cop han acabat de llegir i per tal de fer més atractiva l’activitat, els padrins proposen als seus fillols fer una sèrie d’exercicis relacionats amb la lectura o amb paraules que hi apareixen: petits dictats, buscar paraules segons diferents criteris, joc del “penjat”, etc. Finalment, cada parella disposa d’un quadern lector on cada sessió hi queda reflectida i on el mateix padrí fa una valoració sobre com s’ha desenvolupat la sessió seguint una sèrie de criteris (interès, comprensió, comportament…).

Padrí i fillol

La valoració que fem de l’apadrinament lector és molt positiva, ja que es tracta d’una activitat intercicle on els infants no només adquireixen coneixements i milloren les competències lingüístiques, sinó que també es treballen actituds i valors individuals. Els padrins milloren els seus aprenentatges especialment en la lectura i domini del codi, i també adquireixen més responsabilitat personal tot ajudant i cooperant més enllà de la seva pròpia aula.

Padrí i fillol