Menjador escolar

L’AMPA ha delegat la gestió d’aquest servei al grup Sercodaga, empresa que també gestiona els monitors.

És de línia calenta, i ho realitza a través del seu càtering “Plat Negre”.

Preu: 6,30€ pels alumnes fixos i 6,80€ pels alumnes eventuals.

1.- CONTEXT

L’escola L’Àlber està ubicada al poble d’Albesa, a la comarca de La Noguera. L’escola és d’una línia, i consta de 15 docents i 130 alumnes, la majoria dels quals són del poble; no hi ha transport escolar però sí menjador escolar.

 

2.-GESTIÓ I MODALITAT DEL MENJADOR

L’ AMPA és qui gestiona i es fa responsable d’aquest servei i ho fan sota la responsabilitat del centre.

Aquesta escola no disposa de cuina, per tant, s’utilitza un càtering amb la modalitat de línia calenta; actualment l’empresa responsable és PLAT NEGRE, SL.

3.-ESPAIS I INSTAL·LACIONS PER AL SERVEI

L’espai de què disposem no és molt gran i està apartat del centre, té allò necessari, comptem amb un pati petit al davant i també una sala al cantó on poden jugar els alumnes els dies de pluja. Quan no plou també disposem del pati de l’escola.

La capacitat màxima és de 45 alumnes.

4.-USUARIS

Utilitzen el menjador una mitjana aproximada d’uns 25-30 alumnes, són pocs els dies que se superen aquests números; com més grans són els alumnes menys en fan ús.

Només es realitza un torn de menjador, ja que tots els alumnes surten a la mateixa hora, està en funcionament des de les 12:30 hores fins a les 15:00.

5.-PERSONAL.

Hi ha dues monitores qualificades i contractades per PLAT NEGRE, SL. Totes dues tenen el títol de monitores de menjador i el carnet de manipuladores d’aliments, amb una jornada de 2,5 hores diàries, de dilluns a divendres.

6.-ASPECTES EDUCATIUS I CRITERIS ALIMENTARIS.

Els aspectes educatius que es treballen són:

  • Comportament correcte a la taula.
  • Agafar correctament els estris.
  • Menjar varietat d’aliments, amb més o menys quantitat.
  • Acabar-se els plats que se’ls hi posa.
  • Compartir l’espai de joc i els materials sense que hi hagi cap conflicte.

Durant les estones de lleure, normalment es  fan activitats on els alumnes juguen per edats o bé tots junts, lliurement, vigilant que no hi hagi conflictes i que tinguin una bona relació entre ells i en el joc.