Resultats de la Marató

Un cop acabat el mes de febrer, ja tenim els resultats de la Marató d’estalvi energètic.

Durant aquest mes i després d’aplicar les mesures que vàrem decidir entre tots, els resultats han estat molt positius. Comparant amb el mes de febrer del 2016:

De GAS, hem passat de gastar 3.600 m3 a gastar 781 m3. Un estalvi del 78,30%.

D’electricitat, hem passat de gastar 7.200 kw  a gastar 2.410kw. Un estalvi del 66,53%.

D’aigua, hem passat de gastar 240 m3  a  gastar 235 m3. Un estalvi del 2,08%.

Veiem aquests resultats tant  positius, valdria la pena continuar amb la majoria de les mesures posades en pràctica, ja que és una manera de cuidar el medi ambient .

FELICITEM TAMBÉ AL GRUP DE NENS/ES, que cada setmana ha fet les lectures dels comptadors i ha vetllat per tal de que els acords es complissin.

https://goo.gl/photos/DpXtyrJ5XqEEKEu2A