Casal d’estiu

A l’Escola Splai s’organitza un Casal d’estiu durant els últims dies de juny, el mes de juliol i alguns dies de setembre.