Projecte Educatiu de Centre (PEC) i Projecte Lingüístic (PL)

En aquest apartat del Web, us resumim la línia pedagògica del nostre centre:

TRETS D’IDENTITAT

 • Som una escola oberta a tothom, acollidora, inclusiva, compromesa i innovadora.
 • Impulsem l’adquisició de les competències bàsiques i fem un acompanyament personalitzat de l’alumnat amb orientació educativa per atendre la diversitat.
 • Valorem les diferents vessants artístiques: música, teatre, dansa i plàstica.
 • Potenciem el treball de les competències lingüística i comunicativa;  i dels procediments implicats mitjançant la biblioteca/mediateca.
 • Promovem  les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Fomentem l’educació ambiental i sostenible. Projecte Agenda XXI
 • Promovem hàbits higiènics, alimentaris i d’activitat física saludables.
 • Valorem la participació de la comunitat educativa.
 • Apostem per un projecte educatiu integral que inspiri totes les activitats que realitzem en el marc de l’escola (temps lectiu, menjador i extraescolars).
 • Som escola formadora d’estudiants en pràctiques.
 • Formem part de la Xarxa per al Canvi.

 

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

 • Tenim com a pilars bàsics de la nostra acció educativa els valors del diàleg, la justícia, el respecte als drets humans i promovem la cultura de la pau.
 • Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup classe, com amb la resta de companys i companyes de l’escola.
 • Innovem per aconseguir bons nivells d’autonomia intel·lectual i afectiva, i graus progressius de felicitat personal i col·lectiva.
 • Celebrem les festes tradicionals amb un marcat caràcter popular i històric.
 • Proporcionem una formació competencial.
 • Desenvolupem la creativitat, l’espontaneïtat i la capacitat de relació.
 • Fomentem el gust per la lectura.
 • Som una escola oberta al barri, a la ciutat…
 • Planifiquem la Setmana Cultural segons els interessos de l’alumnat.
 • Establim coordinacions amb altres centres i institucions.
 • Afavorim el coneixement artístic i la pròpia creativitat.

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

 • El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.
 • Treballem per l’educació integral dels nostres alumnes, a qui eduquem per tal que es puguin desenvolupar en la nostra societat de forma lliure, activa i responsable.
 • Innovem per aconseguir els millors resultats per a cada alumne/a a través de la millora de les capacitats i l’assoliment de les competències de cada etapa.
 • Considerem important fomentar l’esforç personal, acceptant la pròpia manera de ser, respectant la dels altres i trobant un equilibri que els porti cap a la satisfacció, la superació personal i l’èxit escolar.
 • Fomentem la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i actituds que contribueixin a la convivència escolar i a la seva futura integració a la societat.
 • Utilitzem les Tecnologies d’adquisició del coneixement.

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Grups flexibles per treballar les competències de manera més personalitzada (biblioteca, anglès, informàtica, psicomotricitat, expressió oral, música, expressió escrita i matemàtiques).
 • Treball per ambients a Educació Infantil.
 • Tallers de llengua, matemàtiques, teatre, dansa, plàstica, motricitat fina, habilitats manuals i d’audiovisuals.
 • Racons de llengua, matemàtiques, motricitat fina, grafisme, grafies i d’experimentació.
 • Suport escolar personalitzat.
 • Optimització dels recursos docents per atendre la diversitat a l’aula.
 • Intervenció de la mestra d’Educació Especial a l’aula.
 • Assessorament psico-pedagògic.
 • Assistència al programa EXIT per part de l’alumnat de Cicle Superior.
 • Intervenció de dos o més mestres de forma simultània a l’aula, quan calgui.
 • Incorporem noves estratègies innovadores per assolir les competències amb èxit.

 

PROJECTES 

 • Projecte Escoles + Sostenibles : “Compartim una petjada sostenible”.
 • Projecte Biblioteca: “Moltes coses per aprendre, mil històries per llegir”.
 • Projecte  Pla d’impuls a la Lectura (centre de referència). Padrins lectura.
 • Programa Reutilització de llibres.
 • Projecte d’anglès: ” La integració de les TAC a l’aula per  millorar l’expressió oral”.
 • Centre Formador de Cambridge (Flyers).
 • Projecte col·laboració europea E-Twinning.
 • Projectes interdisciplinars d’escola.
 • Projecte formació d’alumnes de Magisteri en Pràctiques (centre de referència).
 • Projecte MUSE (desenvolupa en l’alumnat capacitats creatives i promou valors ètics com la tolerància).
 • Projecte Binding (afavoreix l’aprenentatge lecto-escriptor).
 • Projecte Termòmetre lingüístic (millora la competència oral dels alumnes d’Educació Infantil).

 

ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

 • Activitats d’Educació Musical (Concerts, Audicions, Sta. Cecília, Cantània i actuacions diverses).
 • Activitats d’Educació física (Piscina, Rugbi, Esgrima, Voleibol, Dragonada, Jocs cooperatius, Jocs tradicionals i  Dansa Ara).
 • Concurs d’anglès THE FONIX.
 • Suport escolar personalitzat.
 • Colònies a 6è.
 • Sortides escolars pel barri, dins i fora la ciutat, a la biblioteca, a museus, al teatre…
 • Diada dels avis.
 • Dia de la pau.
 • Representació de tallers de teatre i dansa.

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

 • Col·laboració dels pares i mares a l’Associació de Famílies, en activitats dins de l’aula: xerrades de diferents temes (sanitàries, emocionals…), exposicions, lectura de contes, tallers d’habilitats manuals, acompanyaments a les sortides…
 • Participació d’exalumnes en diferents activitats del centre:
  • Sta. Cecília
  • Acompanyament en el Pas de Primària a Secundària
 • Diada dels avis i àvies
 • Presentació dels Programes Pedagògics dels Instituts adscrits al centre (IES Valldemossa i IES Barcelona-Congrés).
 • Seguiment del pas de Primària a Secundària amb l’IES Valldemossa.
 • Col·laboració amb les institucions i entitats de l’entorn (Districte, Centre de Recursos Pedagògics, Biblioteca de Nou Barris, Associació de veïns, Centres Cívics…)
 • Col·laboració amb centres educatius de la ciutat (Universitat Internacional de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull-Blanquerna, Escola de Música de Nou Barris, Institut Escola Artístic Oriol Martorell…)

 

A continuació, fent clic als enllaços, podeu consultar els Documents de Centre que expliquen amb detall la nostra línia d’escola.

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 

 

Projecte Lingüístic (PL)