Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Una de les seves funcions principals es aprovar documents rellevants pel funcionament de l’escola.

Les comissions específiques del Consell escolar són:


– Comissió econòmica.
– Comissió de convivència.
– Comissió permanent.
– Comissió de menjador.
– Comissió de seguiment del Projecte de reutilització de llibres de text