Resolució atorgament/denegació dels ajuts individuals de menjador

Us informem que al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès podeu trobar penjat, l’anunci d’atorgament/denegació dels ajuts individuals de menjador de les sol·licituds rebudes durant el termini ordinari  i que es van resoldre per Junta de Govern el passat 9 de setembre de 2021.

Consell Comarcal Alt Penedès- Seu electrònica

Les famílies que hagin de presentar un recurs de reposició (reclamació) ho poden fer fins el dilluns 11 d’octubre de 2021. S’haurà de tramitar de manera telemàtica  mitjançant la pàgina web www.ccapenedes.cat,  a l’apartat de tràmits i gestions/ciutadania/ensenyament-menjador escolar Reclamació en relació a l’ajut individual de menjador escolar ”  adjuntant la documentació que ho justifiqui. En casos excepcionals en que no es pugui fer el tràmit online, podran presentar-ho presencialment al Consell Comarcal agafant cita prèvia i presentant emplenat el model establert i la documentació que es vulgui aportar.

Pel que fa a les sol·licituds pendents de valoració per irregularitats amb l’Aeat, les famílies rebran al llarg de la setmana vinent notificació electrònica amb requeriment de documentació.
A les famílies que se’ls hi ha concedit la beca menjador en menys del 100% de la totalitat, hauran de decidir si volen compactar-ho o no. Si es compacta s’ha de fer de manera distribuïda durant el curs escolar. La sol·licitud de compactació la podreu presentar al nostre centre escolar, AMPA ( ampaescolasantjeroni@gmail.com) o Serveis Socials i s’haurà de sol·licitar telemàticament  mitjançant la pàgina web del Consell Comarcal, a l’apartat tràmit i gestions. El termini és d’un mes a comptar de la data de publicació de la resolució de l’ajut, al taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.