Year 3 makes bookmarks!

Els nens i nenes de 3r de primària han acabat els seus punts de llibre per Sant Jordi. Estan elaborats amb el paper reciclat que van fer prèviament a l’hora d’anglès. Han barrejat colors primaris, secundaris i complementaris i tots són molt diferents i bonics.

Feu un clic aquí per poder-los veure.

Children in Year 3 just finished their bookmarks for Saint George’s Day. They used some recycled paper previously made in English class. They mixed primary, secondary and complementary colours. They are all different and beautiful.

Click here to see them.