Transport escolar

A l’escola tenim alumnes de Vallverd i això fa necessari un servei de transport escolar.