Oferta educativa

fotos 1r 025_640x480A la nostra escola es fa anglès des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è de Primària.

L’àrea de Psicomotricitat de P4 i P5 es fa en anglès.

L’àrea de Plàstica es realitza en anglès a tota la Primària.

L’àrea d’Educació Física es fa en anglès a tota la Primària.

Som Escola Verda i per tant afavorim tots aquells valors i hàbits que ajudin a respectar el medi ambient  i a la pròpia salut.

Es realitza un Projecte Interdisciplinar d’una temàtica atractiva i lúdica pels nostres alumnes que implica el treball de tota l’escola i per tant de tots els nivells educatius. Aquest curs “JO VULL SER XEF”.

Altres projectes importants són els que es realitzen a les aules de cada nivell, aquests projectes tenen un caire més proper a la vida dels alumnes: la família, la casa, el poble, la comarca, l’hort i l’Estany.

El curs 16-17 s’introdueix el treball amb  projectes a l’àrea de Coneixement del Medi Natural i Social a la primària.

L’àrea de Religió s’imparteix a Educació Infantil i a tota la Primària. Aquesta àrea es treballa en castellà, així com també l’àrea de Valors socials i cívics.

Es pot anar a la biblioteca els dilluns i dimarts a partir de les 12h del migdia i fins les 13h i per tant fora de l’horari lectiu.

L’àrea de Llengua Castellana a Cicle Mitjà i Cicle Superior es treballa mitjançant blocs temàtics trimestrals.