Serveis

  • El menjador escolar
  • L’acollida matinal
  • El transport escolar
  • Les activitats extraescolars
  • El casal d’estiu