Consell escolar

EQUIP DIRECTIU
Directora ÀNGELS NABAU MIRÓ
Cap d’estudis NÚRIA ROY GABARRA
Secretària MARTA MINGUET SOLÉ
REPRESENTANTS SECTOR FAMÍLIES SÍLVIA MONSERRATE GÓMEZ
MARIA DE L’HORTA ESCABÓS RICARD
MARIO MORÉ MINGUELL
JOAQUIN OLID CAPITÁN
REPRESENTANT AMPA CARMINA COLL
REPRESENTANT AJUNTAMENT MIREIA  GARCIA
REPRESENTANT PAS ALÍCIA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTS MESTRES MAITE AGUIRRE LÓPEZ
JUDIT SETÓ PEDRÓS
LAURA OGANDO GUITART
CRISTINA BOTIGUÉ SATORRA
MAICA BALCELLS TEIXIDÓ

Una vegada conclòs el procés electoral per la renovació dels membres del consell escolar, aquest ha quedat integrat per les persones exposades a la graella.