Primària

La Primaria es la primera etapa de l’Educació Obligatòria i es des de 6 a 12 anys. Està dividida en sis cursos que van de 1r a 6è.