Material escolar

Les famílies poden adherir-se voluntàriament a fer una aportació econòmica per a l’adquisició de material escolar a l’inici de cada curs escolar. Aquesta aportació es pot fraccionar. Les quantitats oscil·len entre 58 € i 65 € anuals, segons el curs i nivell Aquesta quota permet l’adquisició de : agenda personalitzada, % de la quota de la plataforma web escolar, folis, materia i despeses d’enquadernació i reprografía, llibretes, material de plàstica. A més tot el material col·lectiu d’aula d’EI-3 fins a 2n.