Infantil

Infantil o Parvulari és l’etapa compresa entre els 3 i els 6 anys, és a dir, el cursos de P3, P4 i P5.