Science and Social Science

El GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) és un projecte que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.gep

El coneixement i l’ús de de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixements d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatges i la millora contínua de l’aprenent.

L’escola, sensible amb aquesta evidència, des del curs 2015-2016 formem part d’aquest projecte que es basa principalment a introduir la llengua anglesa a la vida quotidiana del centre (tallers, espais comuns…) i augmentar el seu ús en àrees no lingüístiques (com coneixement del medi natural i social) a través de projectes o temes d’interès de l’alumnat.

Durant el curs 2016-2017 van comptar amb el suport de la Kate Mains, Language Assistant.

 

Això ha estat sobre tot per la trajectòria que la nostra escola ha tingut respecte a la llengua anglesa. Apostem fort per l’anglès i ens hem mantingut actius i sensibles als canvis socials i educatius que fan que l’anglès cada vegada estigui més present a les aules.

Aquest curs (2018-19), hem començat per Cicle Superior. Duem a terme algunes unitats de Social Science (Medi Social en anglès  a 5è ) i  de Science (Medi Natural en anglès a 6è)

Us convidem a visitar aquest bloc d’Anglès  per veure les activitats que hem estat realitzant al llarg d’aquests cursos.

 

 

Etwinning…és la comunitat de centres escolars d´Europa.

eTwinning és una  plataforma que dota als equips educatius  dels centres educatius europeus participants d’eines per a aprendre, comunicar-se, col·laborar i desenvolupar projectes o ─cosa que és el mateix─ formar part de la major comunitat educativa digital d’Europa i gaudir de l’ensenyament i l’aprenentatge.

eTwinning fomenta la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i dóna suport als centres escolars prestant-los les eines i els serveis necessaris que facilitin la seva associació per a desenvolupar un projecte en comú.